Fid-dawl ta’ l-emendi li sehhew permezz ta’ l-Att IV tat- 2015, l-Union tal-Pulizija ta’ Malta, originarjamewnt imwaqqfa bhala l-Assocjazzjoni tal-Pulizija ta’ Malta bir-regolament 7 tar-Regolameni tal-1960 dwar il-Pulizija ta’ Malta, inghatat poteri, doveri u responsabilitajiet godda. Dawn jinkludu d-dritt li l-membri tal-Korp tal- Pulizija ta’ Malta ikollhom il-Union taghhom.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player