L-Assocjazzjoni tal-Pulizija ta' Malta hija ekwivalenti ghall-Trade Union u hija mwaqqfa bis-sahha ta' Kapitlu 164 tal-ligijiet ta' Malta.

Fost l-ghanijiet taghha hemm li ttejjeb il-kundizzjonijiet tax-xoghol tal-membri tal-Korp tal-Pulizija, tgholli l-livell intelletwali u morali tal-istess membri, trawwem l-izvilupp ta' relazzjonijiet u komunikazzjoni bejn l-istess membri u ex-membri u li ttejjeb il-benesseri tal-membri taghha u d-dipendenti taghhom.

L-Assocjazjoni taghti pariri, ghajnuna u assistenza lill-membri fi proceduri dixxiplinari.

Il-membri kollha tal-Korp tal-Pulzija ta' Malta huma awtomatikament membri tal-Assocjazzjoni.

Comment Gerard

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player